Stichting Stadscafé 1SAMEN1

In de zomer van 2019 richtten Hans en Wouter Stichting Stadscafé 1SAMEN1 op met als doel om kwetsbare minderheden, vooral senioren, een steuntje in de rug te geven door allerlei activiteiten en evenementen te organiseren.

Onze missie

De Stichting Stadscafé 1SAMEN1 heeft ten doel het ondersteunen van kwetsbare ouderen in Amersfoort. Met name senioren van 55 jaar en ouder die wonen in en rond het centrum van Amersfoort.

Het bestrijden van eenzaamheid, het bevorderen van sociale contacten en ervoor zorgen dat senioren zich beter verbonden voelen in de Amersfoortse samenleving staat hierbij centraal.

Verzet je niet tegen onvermijdelijk ouder worden, accepteer het en leef vooral verder.

We werken samen met diverse organisaties

Kruiskamp onderneemt

Stichting Kruiskamp onderneemt is een onderneming in de centraal gelegen wijk; Kruiskamp. Een plek waar ontmoeten, sociale activiteiten en elkaar helpen centraal staan. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, dit doen we in ons gebouw de Witte vlinder.

Sociale Gasten

De naam zegt het al, sociale gasten. De stichting Sociale gasten is opgericht door Rick en brengt het vrijwilligerswerk onder jongeren laagdrempeliger. Het Biedt een groot netwerk waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden.

‘Als jongere heb je wat te bieden. Dat kan van alles zijn. Je bent handig met klussen, je kunt goed luisteren, je hebt tijd om regelmatig wat boodschappen te doen. Je weet alleen niet hoe, wie waar en wat. Klop bij ons aan en we zorgen gegarandeerd dat jij je inzet op een zinvolle manier kunt delen. Lijkt het je wat?’

www.socialegasten.nl

Indebuurt033

indebuurt033 coördineert alle diensten rondom vrijwilligerswerk. Wij streven ernaar dat alle inwoners van Amersfoort zo goed mogelijk mee kunnen doen en zich, waar mogelijk, inzetten voor anderen in hun omgeving.

www.indebuurt033.nl

René van Motiva straatadvocaten

René Slotboom, straatadvocaat en ervaringsdeskundige, zet zich met Motiva Straatadvocaten al meer dan 18 jaar in voor dak- en thuislozen. Als vertrouwenspersoon, als belangenbehartiger, maar ook als aanjager richting gemeente en betrokken instanties. René krijgt vaak een voet tussen de deur bij instanties, waar mensen zelf niet (meer) verder komen.